Sekcja Łucznicza

Wszystkich chętnych do rozpoczęcia przygody z łucznictwem zapraszamy na ćwiczenia. Pierwsze zajęcia nie zobowiązują do niczego – przyjdź, spróbuj naciągnąć cięciwę, wyceluj i traf do celu!
Obecnie treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, w każdą środę i piątek od godz. 16:00 w sali gimnastycznej ZSP Więckowice, przy ulicy Gromadzkiej 7.
Warunek to ukończone 10 lat i brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu. Wśród nas są dzieci młodzież i dorośli, a każdy z nich uprawia swoją ulubioną łuczniczą dyscyplinę, bo łuki to nie tylko klasyczne olimpijskie zmagania, ale także łucznictwo tradycyjne, historyczne, polowe, 3D.

Zapraszamy!