Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd UKS GROT Więckowice zawiadamia wszystkich członków, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się dnia 24 kwietnia o godzinie 18:30, w ZSP Więckowice.

W przypadku nie zebrania się  odpowiedniej ilości członków, ustala się drugi termin na 24 kwiecień 2014 godzina 19:00