Walne Zgromadzenie

Zarząd stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy „Grot” Więckowice zwołuje walne gromadzenie członków stowarzyszenia, na dzień 14 czerwca br. w ZSP Więckowice, ul. Gromadzka 8, o godz. 18.00

Główne punkty programu to:

  • sprawozdanie finansowe za rok 2014
  • zmiany w zarządzie klubu.
  • wolne wnioski