Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd UKS GROT Więckowice zawiadamia wszystkich członków, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się dnia 24 kwietnia o godzinie 18:30, w ZSP Więckowice.

W przypadku nie zebrania się  odpowiedniej ilości członków, ustala się drugi termin na 24 kwiecień 2014 godzina 19:00

10*10*10

Traf w 10, 10 lutego od 10-tej !

101010small

W drugim tygodniu ferii zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież do zabawy – łuki i tarcze czekają.

Pod bacznym okiem naszego trenera w sali gimnastycznej ZSP w Więckowicach codziennie od 10:00 każdy chętny może spróbować swoich sił i wziąć udział w licznych konkursach i zabawach.

Wstęp na zajęcia w czasie ferii jest bezpłatny.

Obowiązuje obuwie halowe.

Zapraszamy Serdecznie

UKS Grot